Internationalisation: opportunities and pitfalls

6 okt 2022 16.20 - 16.50   Podium Pink
Internationalisation: opportunities and pitfalls

De grens over gaan met uw product betekent groei. De eerste stappen zijn echter niet vanzelfsprekend. Het ontbreekt vaak aan kennis over wet- en regelgeving in de nieuwe afzetmarkt, inzicht in regelingen waarvan u gebruik kunt maken, of het vinden van betrouwbare (buitenlandse partners). OostNL is bekend met de kansen en valkuilen van internationaal ondernemen en biedt hierbij ondersteuning aan innovatieve ondernemers in Oost-Nederland.

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van ons land. Voor Oost-Nederlandse bedrijven liggen de kansen bijna letterlijk om de hoek. Daarom gaan we in gesprek met Go4export en… om de kansen in Duitsland te bespreken. Om een sterk marktaandeel in de Duitse markt te behouden, is het belangrijk te blijven investeren en export te stimuleren. Meer handel, meer samenwerking.

Sprekers aan tafel:

  • Wibo van Wier (OostNL – trade)
  • Bram Peters (Save Plastics)
  • Ton van Ewijk (Energy io)
  • Hans Brouwers (Go4export)
  • Nicki Welchering (ALPMANN FRΓ–HLICH)
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
Arnhem, Gelderland 6827 AV