over The Future of Us

The Future of Us is een innovatief festival over de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Op 6 oktober wordt het festival alweer voor de vierde keer georganiseerd met de inhoud van een congres en de energie van een festival. Kom naar The Future of Us als je geïnformeerd, geprikkeld, geïnspireerd en gemotiveerd wil worden om meer te doen binnen de energietransitie, circulaire economie en innovaties. Grijp deze kans om elkaar eindelijk weer fysiek te ontmoeten om te vinden, vertellen, verbinden en versnellen.

Thema: changing our ways –
Hoe trotseren we de afhankelijkheid van grondstoffen binnen de energietransitie?


Dit jaar zoomen we in op de eindigheid van fossiele grondstoffen en hoe we deze het hoofd kunnen bieden binnen de energietransitie. Een koolstofarme samenleving heeft een flinke hoeveelheid grondstoffen nodig die nauwelijks voor handen is in de Europese Unie. Energie produceren met groene technologieën, zoals zon en wind, vergt veel schaarse grondstoffen, zo’n vijf tot tien keer zoveel per geproduceerde megawatt (MW) als bij fossiele opwekking. Hoe gaan we met dit dilemma aan de slag binnen de energietransitie?

We gaan de diepte in op dit thema aan de hand van een aantal circulaire principes:

  1. Hergebruik – het terugwinnen van stoffen uit afgedankte elektronische apparatuur.
  2. Minder gebruik – energiebesparing, bedrijfsefficiëntie en de lokale koppeling van vraag en aanbod om verspilling door transport te voorkomen.
  3. Nieuwe toepassingen en materialen – denk bijvoorbeeld aan batterijen, solartechnieken en waterstof?
  4. Langer gebruik – spullen zo lang mogelijk gebruiken en repareren in plaats van vervangen.
  5. Sociaal economisch fundament – Met alleen technologische innovatie halen we het niet. We zullen als samenleving ook drastische veranderingen moeten doorvoeren in onze consumptiepatronen.
The Future of Us 2022