Alexander Woestenburg

Hoe innovaties overheden uitdagen in hun rolneming

11 sep 2020 n.n.b.
Hoe innovaties overheden uitdagen in hun rolneming

Steden, regio’s en provincies staan voor de grote uitdaging om de energietransitie in de komende decennia vorm te geven. Dat is geen eenvoudige opgave. Nieuwe, soms concurrerende systemen moeten ingepast worden in de huidige (ruimtelijke) infrastructuur. Daarnaast nemen de lokale en regionale verbindingen toe tussen energiesystemen, maar bijvoorbeeld ook tussen het energiedomein, mobiliteitsdomein en de industrie.

De doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn, vraagt om snelheid. Tegelijkertijd moet er wel een robuust energiesysteem ontstaan, en moeten we omgaan met grote onzekerheden. Innovaties zullen zorgen voor nieuwe technische oplossingen, nieuwe aansturingsmechanismen, kostenreductie, en veranderende afhankelijkheden in het systeem.

Er is regie nodig, maar regie op wat en regie door wie? Het is duidelijk dat het borgen van een werkend energiesysteem en een optimale benutting van bronnen (bijvoorbeeld ruimte voor opwek, restwarmte en -koude) echt als publieke belang gezien moeten worden. Maar wat betekent dat voor de regierol van overheden? Waarom zouden we privaat dakoppervlak niet gewoon kunnen zien als publieke ruimte?

Aan de hand van een aantal belangrijke innovaties (zoals gecombineerde opslag en lage temperatuurwarmtenetten) verkennen we in deze werksessie het veranderende publieke belang en het effect daarvan op de regierol van overheden.

Meer info:Β website TNOΒ 

Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
Arnhem, Gelderland 6827 AV